2018 yil 14-16 noyabrda Italiyaning UNIVAQ universitetida RENES loyiha Muvofiqlashtiruvchi qo’mitaning yig’ilishi bo’ldi.

TTPU

Yig’ilishda so’nggi 6 oy davomida loyihaning umumiy sharhi, WP2, WP4 va WP5 Statuslari tinglandi.

Loyiha byudjeti qayta ko’rib chiqildi. O’zbekiston universitetlarida, ASU, KarSU va  USUda tashkil qilingan yangi RENES magistraturasining taqdimoti bo’ldi. TARI, GDU va TTPU universitetlarida yangi RENES kurslarining taqdimoti tinglandi.

Shuningdek  Laboratoriya faoliyatini rejalashtirish va  WP3 holati masalalari ko’rib chiqildi.

Keyin munozara sessiyasi bo’lib o’tdi.

Uchinchi kun individual uchrashuvlarga bag’ishlandi va keyingi strategiya va vazifalar  belgilandi.

Uchrashuvda barcha loyiha sheriklarining vakillari ishtirok etdilar.